top of page

נשוחח על הקשבה והבעת דעה, נלמד מהי דמוקרטיה ומהי החובה שלנו לשמור עליה

דמוקרטיה ואקטיביזם

נבחן את הכוחות שיש לנו, נזהה את מעגלי השייכות והאחריות עליהם וניזום פרוייקט חברתי קהילתי משלנו

כוח גדול, אחריות גדולה

מול הצרכים שנאתר השבוע ומול הפרוייקט שניזום ביחד, נפגש כדי להוציא אותו לפועל ולעשות טוב + פעולות לחנוכה

כולנו אור איתן!

bottom of page