top of page
השלב החמישי במעגל ההדרכה הוא מקורות,
שלב זה עוסק ברעיונות המעצבים את זהותנו היהודית, הציונית והתנועתית. 
נעמיק בשורשים שלנו, נבחן את הפער בין העבר להווה ונחנך ללקיחת אחריות על בניין החברה במדינת ישראל, הגנה עליה ויצירת תמונת עתיד טובה ושוויונית.
שלב מקורות מתקיים מפסח ועד שבועות
מדבים
גרעין
צוות הדרכה
bottom of page