השלב הרביעי במעגל ההדרכה הוא צמיחה,
בשלב זה אנחנו "יוצאים החוצה", מתחברים לטבע ולסביבה הפיזית שלנו,
בוחנים את מערכת היחסים בין האדם לאדמה, מפתחים אחריות סביבתית
ומייצרים חוויות חוץ מעצבות ומעצימות. 
שלב הצמיחה מתקיים מט"ו בשבט ועד פסח

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com