top of page
השלב השישי והאחרון במעגל ההדרכה הוא זרעי קיץ,
שלב זה נאסוף את כל החוויות מהשנה שחלפה,
נעבד נסכם וניפרד מהשנה, מהקבוצה ומהמדריכים.
שלב "זרעי קיץ" מתקיים משבועות ועד פתיחת הקיץ
אחרי האיסוף והפרידה נעבור למתכונת קיץ, חופש גדול ומפעלי הקיץ.
מדבים
גרעין
צוות הדרכה
bottom of page