top of page

פעולות סיכום קורונה

פעילויות שעומדות בכל הנחיות החזרה לפעילות ומסכמות תקופה משוגעת

פעולות שמותאמות לתקופת הקורונה

פעולות שאפשר להדריך באמצעות הזום או הווטסאפ הקבוצתי

בנק פעולות, רעיונות, ופלטפורמות לפעולות שלא מצריכות מפגש פיזי

חומרי הדרכה שנבנו במועצות שלנו

bottom of page