פעולות סיכום קורונה

פעילויות שעומדות בכל הנחיות החזרה לפעילות ומסכמות תקופה משוגעת

פעולות שמותאמות לתקופת הקורונה

פעולות שאפשר להדריך באמצעות הזום או הווטסאפ הקבוצתי

בנק פעולות, רעיונות, ופלטפורמות לפעולות שלא מצריכות מפגש פיזי

חומרי הדרכה שנבנו במועצות שלנו