השלב הראשון במעגל ההדרכה הוא ראשית,
בראשית מניחים את הבסיסים לשנה החדשה,
לבניית הקבוצות וליצירת הנורמות.
שלב זה הוא מפתיחת השנה ועד חג המעלות

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com