top of page
השלב השני במעגל ההדרכה הוא חיבורים,
בשלב זה אנחנו מעמיקים את ההכרות, מבססים את הנורמות ומניחים את הבסיסים ליחסים החברתיים בין חבריה. הקבוצה היא יצירה משותפת של כל החברים בה המבוססת על דמוקרטיה מהותית, דיאלוג ושותפות.
שלב חיבורים הוא מחג המעלות ועד חנוכה
bottom of page