top of page
השלב השלישי במעגל ההדרכה הוא התעוררות,
בשלב זה אנחנו מרחיבים את המבט כלפי החברה שלנו הקרובה והרחוקה, בוחנים את יחסי הכוחות המתקיימים בה מתוך שוויון ערך האדם והשאיפה לצדק חברתי.
בשלב זה נייצר חשיבה ביקורתית תוך לקיחת אחריות וערבות הדדית.
שלב "התעוררות" במעגל ההדרכה מתקיים מחנוכה ועד ט"ו בשבט
מדבים
גרעין
צוות הדרכה
bottom of page