top of page
שכבת ט'
מטרה שנתית: בחירה במעורבות בתנועה ביישוב ובמועצה. חיבור לזהות התנועתית, חיזוק תחושת האחריות לנעשה בק"ן והכשרה בסיסית לקיום פעילות במושב
*הפעולות באדיבות שריגים וקרן אבי חי

נעים להכיר -> הקבוצה שלי -> תיאום ציפיות -> חגי תשרי -> התנועה שלנו

אני ואת.ה -> הקהילה שלנו -> חיים דמוקרטים -> אחריות מתוך שייכות -> חנוכה

שלב ראשית

שלב חיבורים

שוויון ערך האדם -> יחסי כוחות -> מגדר -> צדק צדק תרדוף -> ערבות הדדית

שלב התעוררות

טו בשבט -> שומרים על החקלאות -> יום המשפחה ->אחריות סביבתית -> פורים -> מצרכנות ליצרנות -> פסח

שלב צמיחה

יום השואה> אנחנו מכריזים בזאת> ציונות ואהבת הארץ> מסורת והתחדשות> וחג שבועות תעשה לך

שלב מקורות

איסוף חוויות> נפרדים מהשנה> אירועי פתיחת הקיץ> יוצאים מהמסכים

שלב זרעי קיץ

bottom of page