top of page
גיל תיכון וצוות הדרכה
מטרות שכבתיות:

י- זיהוי ובחירה בפלטפורמה התנועתית כהזדמנות לשינוי יישובי וחברתי. הבנת הכוח והאחריות של המחנך בתנועה והדרכה מתוך הבנה זו

י"א- צומת של בחירה מחדש בערכים ובמסגרות. בחירה עיסוק באקטיביזם חברתי שחותר לשינוי דרך התנועה חיבור לשכבה הארצית ויצירת בסיסים לשיחה על הגשמה בתנועה החדשה

י"ב- בחירה להיות אזרח מעורב ואכפתי במדינה, שאיפה להגשמה בתנועה ובערכיה. המשך עשייה חברתית משמעותית בתוך ומחוץ למעגל התנועתי

*הפעולות באדיבות שריגים וקרן אבי חי

נעים להכיר -> הקבוצה שלי -> תיאום ציפיות -> חגי תשרי -> התנועה שלנו

שלב ראשית

אני ואת.ה -> הקהילה שלנו -> חיים דמוקרטים -> אחריות מתוך שייכות -> חנוכה

שלב חיבורים

שוויון ערך האדם -> יחסי כוחות -> מגדר -> צדק צדק תרדוף -> ערבות הדדית

שלב התעוררות

טו בשבט -> שומרים על החקלאות -> יום המשפחה ->אחריות סביבתית -> פורים -> מצרכנות ליצרנות -> פסח

שלב צמיחה

יום השואה> אנחנו מכריזים בזאת> ציונות ואהבת הארץ> מסורת והתחדשות> וחג שבועות תעשה לך

שלב מקורות

איסוף חוויות> נפרדים מהשנה> אירועי פתיחת הקיץ> יוצאים מהמסכים

שלב זרעי קיץ

bottom of page