top of page
WhatsApp Image 2019-08-19 at 10.35_edited.jpg

מפעלי התנועה

במהלך שנת הפעילות של התנועה החדשה יוצאים לפועל מספר רב של מפעליים תנועתיים. טיולים סמינרים קורסי הדרכה ועוד, כל עלו על מנת לפתח את החווית החניך בתנועה

bottom of page