WhatsApp Image 2019-08-19 at 10.35_edited.jpg

מפעלי התנועה

במהלך שנת הפעילות של התנועה החדשה יוצאים לפועל מספר רב של מפעליים תנועתיים. טיולים סמינרים קורסי הדרכה ועוד, כל עלו על מנת לפתח את החווית החניך בתנועה