top of page
WhatsApp Image 2021-10-26 at 11.13.20.jpeg

בנייה מחנאית

בניה מחנאית היא פעילות מחנאית אשר שמה לה לדגש את ערך היצירה והעבודה, בניה מחנאית מורכבת משימוש בסנאדות בזנטים וחבלים אשר מחוברים בניהם על ידי כפיתות וקשרים, וכך על ידי המרכיבים הללו ניתן לבנות ולהרכיב מבנים ומתקנים שונים ומגוונים.

קשרים וכפיתות

קשר בוהן
00:44
בלוק נהגים
00:48
קשר מוט
01:34
קשר שטוח
01:16

מבנים

סככת מגן דוד.png
סככת שני קלפים.png

חוברת בנייה מחנאית

תמונה חוברת בניה.png

שותפים יקרים,

חוברת הבנייה המחנאית המצורפת היא כלי הדרכה תנועתי ובא קשרים, כפיתות, מבנים מחנאים ומתודות אפשריות בתחום הבניה המחנאית

מטרתנו ביצירת חוברת זו היא להנגיש עבורכם כלים לעולם הבנייה המחנאית.

תיק מבנה

תמונה תיק מבנה.png

שותפים יקרים,

תיק המבנה שלפניכם הוא פורמט תנועתי ועליכם להכין לכל מבנה תיק עפ"י הפורמט הזה.

מטרתנו ביצירת פורמט זה הוא לייצר תהליך עבודה מסודר בתכנון והקמת המבנה ולתת לכם – כלים לתכנון,  ביצוע ופיקוח על תהליך זה. 

הכלים הללו יאפשרו לכם להתקדם שלב אחר שלב עד ליצירת מבנה והקמתו בשטח . ככל שתעמיקו יותר בתכנון המבנה שלכם לפרטי פרטים, תשתפו את הצוות בתהליך בניית התיק והתכנון כך תצליחו להקים מבנה יותר טוב ובטיחותי בשטח.

כפי שידוע לכם , אישורי מבנים יתקיימו מול רכז המפעלים התנועתי ומול מהנדס שייבחר לפי הצורך.

bottom of page