© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

ברוכים הבאים לאתר של התנועה החדשה!

בסרגל למעלה מחכים ויחכו לכם חומרי הדרכה עדכניים ואיכותיים

שמהווים את שדרת ההדרכה שלנו.

חומרי ההדרכה בספריית ההדרכה הם באדיבות תכנית שריגים וקרן אביחי

1/1